Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

 

(α) η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 11/2010 (ΦΕΚ 15/Α/2010),

 

(β) ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που συστάθηκε με το άρθρο 75 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016),

 

(γ) η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 119/2017 (ΦΕΚ 145/Α/2017),

 

(δ) η Υπηρεσία Ασύλου που συστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011) και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α?2016),

 

(ε) η Αρχή Προσφυγών που συστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 3907/2011 και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 4375/2016,

 

(στ) η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 4375/2016.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης και η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που οργανώθηκε με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α/2017), καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικών/Τομεακών και Ειδικών/Ειδικών Τομεακών Γραμματέων καταργούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.