Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προστατευτικό προστέγασμα (Σκάφη)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο ύψος οροφής ισογείου και τουλάχιστον σε ύψος 3,50 m από το πεζοδρόμιο, τοποθετείται απαραίτητα προστατευτικό προστέγασμα.

 

Το προστέγασμα αυτό αποτελείται από οριζόντιο ανθεκτικό σανίδωμα πλάτους ίσο προς αυτό των ικριωμάτων και όχι μικρότερο από 1,30 m και εν συνεχεία τούτου από έτερο τμήμα κεκλιμένο (αντένα) κλίσεως πλάτους προς ύψος ένα προς δύο (1:2), και ύψος 0,80 m.

 

Το οριζόντιο τμήμα του προστεγάσματος επιτρέπεται να είναι αυτό τούτο το δάπεδο εργασίας.

 

Τα προστεγάσματα αυτά κατασκευάζονται και σε εσωτερικές αυλές ή τυχόν προσπελάσεις παρά τις μεσοτοιχίες, εφόσον προκύπτει κίνδυνος ατυχήματος ή ρυπάνσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.