Προεδρικό διάταγμα 6/10/78 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ιεροί ναοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η ανέγερσις Ιερών Ναών επί γηπέδων επιφανείας τουλάχιστον 500 m2.

 

Το κτίριον του Ναού δεν δύναται να καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,20 της επιφανείας του κτιρίου.

 

Οι αποστάσεις του κτιρίου εκ των ορίων του γηπέδου ορίζονται σε 5 m τουλάχιστον.

 

Είναι δυνατή η καθ' ύψος υπέρβαση για την ανέγερση ιερών ναών του νόμου 590/1977 και του νόμου [Ν] 4149/1961, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου.

 

Η Αρχιτεκτονική μελέτη δέον να εγκρίνεται υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Ειδικά η ανέγερση ιδιωτικών Ιερών Ναϋδρίων σε γήπεδα εκτός σχεδίου επιτρέπεται εφόσον αυτά (τα γήπεδα) έχουν την επιτρεπόμενη για την περιοχή αρτιότητα.

 

Το κτίριο του Ναϋδρίου δεν μπορεί να καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 m2 συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων (χώροι υγιεινής, πανηγυρόσπιτο ή κελί), οι οποίοι βοηθητικοί χώροι δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 10 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15)α του άρθρου 5 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001), με την παράγραφο 9 του άρθρου 54 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), με το άρθρο 145 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.