Νόμος 2940/01

Ν2940/2001: Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2940/2001: Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 180/Α/2001), 06-08-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Κατασκευαστική κοινοπραξία και υπεργολαβία

Άρθρο 2: Κατάργηση συστήματος υποβολής προσφοράς - Αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών - Αναθεώρηση συμβατικής αξίας ασφαλτικών

Άρθρο 3: Επίλυση διαφορών

Άρθρο 4: Μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων και επανάκριση εργοληπτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 5: Πρόσθετοι όροι για την ενίσχυση της διαφάνειας στα δημόσια έργα και άλλες διατάξεις

Άρθρο 6: Ειδικές ρυθμίσεις για το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών

Άρθρο 7: Φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 8: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 9: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-08-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.