Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 11 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1299/1982

 
1. Η Ενιαία Νομοτεχνική και Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με την απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης Α/5257/1982 (ΦΕΚ 211/Β/1982) και της οποίας τα μέλη διορίστηκαν με την απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 4186/1982 (ΦΕΚ 504/Β/1982), μετονομάζεται σε Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ).

 

άρθρο 11 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1299/1982
 

2. Η Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της ως ολομέλεια ή κατά τμήματα ή ομάδες εργασίας των μελών, των αναπληρωτών τους και των επιστημονικών συνεργατών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.