Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1299/1982

άρθρο 13 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1299/1982

άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 1558/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 3242/2004

 

Με επιφύλαξη των ειδικών εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις του κεφαλαίου αυτού, ο Πρωθυπουργός με αποφάσεις του, δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

α) Καθορίζει την εσωτερική διάρθρωση και οργανική σε προσωπικό σύνθεση του Πολιτικού Γραφείου και των υπαγόμενων σε αυτό ειδικών γραφείων κατά το άρθρο 30

 

β) Καταργεί τα υφιστάμενα ειδικά γραφεία που προβλέπονται στο άρθρο 30 ή ιδρύει νέα ειδικά γραφεία ή ειδικές υπηρεσίες, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους και την εσωτερική τους διάρθρωση και σε προσωπικό σύνθεση και λειτουργία τους.

 

γ) Μεταβάλλει τις Αρμοδιότητες των υφιστάμενων ειδικών γραφείων που προβλέπει το άρθρο 30, καθώς και την εσωτερική τους διάρθρωση και σε προσωπικό σύνθεση και λειτουργία τους.

 

δ) Καθορίζει την εσωτερική λειτουργία και τις διαδικασίες άσκησης των αρμοδιοτήτων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και των ειδικών γραφείων που υπάγονται σε αυτό

 

ε) Ρυθμίζει ό,τι αφορά τη συγκρότηση, τη σύσταση και τη λειτουργία της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕΝΕ), μεταβάλλει τους όρους, τα προσόντα και την απαιτούμενη ειδικότητα για την πρόσληψη των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της, μειώνει τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών ή και τις αυξάνει μέχρι πέντε (5), καθορίζει τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής των μελών και των επιστημονικών συνεργατών της και εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας της που καταρτίζεται από αυτήν.

 

στ) Ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του νόμου [Ν] 1299/1982 (ΦΕΚ 129/Α/1982).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.