Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους παρόντος τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του τομέα αρχιτεκτονικής βάσει κεκτημένων δικαιωμάτων

Παράρτημα II: Κατάλογος πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του τομέα αρχιτεκτονικής

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.