Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ισχύουσες διατάξεις οι σχετικές με την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα εφαρμόζονται εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

2. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος τα προεδρικά διατάγματα 107/1993 (ΦΕΚ 49/Α/1993) και 272/2000 (ΦΕΚ 224/Α/2000) καθώς και η Δ11Δ/0/2/77/27-05-2003 (ΦΕΚ 757/Β/2003) απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.