Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο p2

Παράρτημα II: Κατάλογος πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του τομέα αρχιτεκτονικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1)α

 

Α) ΒΕΛΓΙΟ

 

1. Τα πτυχία (Architecte Architect) που χορηγούνται από τις Εθνικές Ανώτατες Σχολές Αρχιτεκτονικής (Ecoles nationales superieures d'architecture L Nationale hogescholen νoor architectuur) ή τα Ανώτατα Ινστιτούτα αρχιτεκτονικής (Instituts superieures d' architecture L Hogere architectuur Instituten).

 

2. Τα πτυχία (Architect) που χορηγούνται από την Επαρχιακή Ανώτατη Σχολή της Αρχιτεκτονικής του Hasselt (Ecole provinciale superieure d' architecture de Hasselt L Provinciaal Hoger Instituut νoor Architectuur te Hasselt)

 

3. Τα πτυχία (Architecte Architect) που χορηγούνται από τις Βασιλικές Ακαδημίες Καλών Τεχνών (Academies royales des Beaux Arts L Koninklijke Academies Voor Schone Kunsten).

 

4. Τα πτυχία (Architecte Architect) που χορηγούνται από τις Σχολές Saint Luc (Ecoles Saint Luc L Sint Lυcasscholen)

 

5. Τα πτυχία (Ingenieur civil architectel Burgerlijke ingenieur architect) που χορηγούνται από τις Σχολές Εφηρμοσμένων Επιστημών των Πανεπιστημίων (Facultes des sciences appliquees des Universites L Faculteiten Toegepaste Wetenschappen) και η Πολυτεχνική Σχολή της Mons (Faculte Polytechnique de Mons l Faculte Polytecnhique van Mons).

 

Β) ΔΑΝΙΑ

 

1. Τα πτυχία (Arkitekt cand arch) που χορηγούνται από την Αρχιτεκτονική Σχολή της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Κοπεγχάγης (Kunstakademiets Arkitektskole ί Kobenhavn) και η Αρχιτεκτονική Σχολή του Arhus

(Architektskoleni Arhus).

 

Γ) ΓΕΡΜΑΝIΑ

 

1. Τα πτυχία (Diplom Ingenieur) που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια (Universitaten) τμήματα αρχιτεκτονικής (Architektur / Hochbau).

 

2. Τα πτυχία (Diplom Ingenieur Universitat) που χορηγούνται από τις Ανώτατες Τεχνικές Σχολές (Technische Hochschulen), τμήματα αρχιτεκτονικής (Architekturl Hochbau), τα Τεχνικά Πανεπιστήμια (Technische Universitaten) τμήματα αρχιτεκτονικής (Architektur / Hochbau), τα Πανεπιστήμια (Universitaten) που έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthochschulen τμήματα αρχιτεκτονικής (Architektur / Hochbau), οι Ανώτατες Σχολές Εικαστικών Τεχνών (Hochschulen fur bildende Kunste). οι Ανώτατες Σχολές ΚαλώΥ Τεχνών (Hochschulen fur Kunste).

 

3. Τα πτυχία (Diplom Ingenieur, Diplom lngenieur FH) που χορηγούνται από τα Fachhochschulen τμήματα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και τα Πανεπιστήμια (Universitaten) που έχουν ενοποιηθεί σε Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) στο πλαίσιο εκπαίδευσης αντίστοιχης με αυτή των Fachhochschulen.

 

Κατά παρέκκλιση αναγνωρίζονται για τους σκοπούς του παρόντος τα πτυχία που χορηγούνται έπειτα από τριετή τουλάχιστον εκπαίδευση σε Fachhochschule, η οποία υφίστατο ήδη στις 05-08-1985 στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, εφόσον συνοδεύονται από Πιστοποιητικό που βεβαιώνει μια περίοδο πρακτικής εξάσκησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διάρκειας τεσσάρων ετών και χορηγείται από τον επαγγελματικό σύλλογο στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αρχιτέκτονας.

 

Δ) ΙΣΠΑΝΙΑ

 

Ο επίσημος τίτλος του αρχιτέκτονα (Titulo oficial de arquitecto) που χορηγούν οι πρυτάνεις των Πανεπιστημίων (Rectores de la universidades) που απαριθμούνται κατωτέρω:

 

1. Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Cataluna, Ανώτατες Τεχνικές Σχολές Αρχιτεκτονικής της Barcelona ή του Del Valles.

 

2. Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Madrid, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Madrid.

 

3. Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Las Palmas, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Las Palmas.

 

4. Το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Valencia, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Valencia.

 

5. Το Πανεπιστήμιο της Seνilla, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Sevilla.

 

6. Το Πανεπιστήμιο της Valladolid, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Valladolid.

 

7. Το Πανεπιστήμιο του Santiago de Compostela, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της La Coruna.

 

8. Το Πανεπιστήμιο του Pais Vasco, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής του San Sebastian.

 

9. Το Πανεπιστήμιο της Navarra, Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Pamplona.

 

10. Το Πανεπιστήμιο της Alcala de Henares Πολυτεχνική Σχολή της Alcala de Henares (1999/2000).

 

11. Το Πανεπιστήμιο Alfοnsο X EI Sabio Ανώτατο Πολυτεχνικό Κέντρο της Villanueva de la Canada (1999/2000).

 

12. Το Πανεπιστήμιο του Alicante Ανώτατη Πολυτεχνική Σχολή του Alicante (1997/1998).

 

13. Το Πανεπιστήμιο Europea de Madrid (1998/1999).

 

14. Το Πανεπιστήμιο της Cataluna. Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της Barcelona (1999/2000).

 

15. Το Πανεπιστήμιο Ramon Llυll. Ανώτατη Τεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής της La Salle (1998/1999).

 

16. Το Πανεπιστήμιο SEK της Segονia. Centro de Estudios Integrados de Arquitectura της Segovia (1999/2000).

 

17. Το Πανεπιστήμιο της Granada. Πτυχίο της Ανώτατης Αρχιτεκτονικής Σχολής της Granada (1994/1995).

 

Ε) ΓΑΛΛΙΑ

 

1. Το πτυχίο αρχιτέκτονα (Diplome d' Architecte DPLG) που χορηγεί ο αρμόδιος για την αρχιτεκτονική Υπουργός, συμπεριλαμβανομένων των πτυχίων που χορηγούνται στα πλαίσια της διαρκούς επαγγελματικής κατάρτισης και της κοινωνικής αναβάθμισης.

 

2. Το πτυχίο αρχιτέκτονα (Diplome d' Architecte ESA) που χορηγείται από την Ecole speciale d' architecture de Paris.

 

3. Το πτυχίο αρχιτέκτονα (Diplome d' Architecte ΕΝSAIS) που χορηγείται από την Ecole nationale superieure des arts et industries de Strasbourg, τμήμα αρχιτεκτονικής (section architecture).

 

ΣΤ) ΙΡΛΑΝΔΙΑ

 

1. Το πτυχίο Degree of Bachelor of Architecture (Β. Arch. NUI) που χορηγείται από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (National University of Ireland) στους κατόχους πτυχίων αρχιτεκτονικής του University College of Dublin.

 

2. Το πτυχίο Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) που χορηγείται από το Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin.

 

Προηγουμένως, μέχρι το έτος 2002 το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστημιακού επιπέδου Degree standard diploma in architecture (Diρl. Arch) που χορηγείται από το College of Technology, Bolton Street, Dublin.

 

3. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού μέλους (Certificate of associateship (ARIAI)) που χορηγείται από το Royallnstitute of Architects of Ireland .

 

4. Η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα μέλους (Certificate of Membership (MRIAI)) που χορηγείται από το Royal Institute οf Architects of Ireland.

 

Ζ) ΙΤΑΛΙΑ

 

1. Τα πτυχία αρχιτεκτονικής (Laurea In Architettura) που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια των Camerino, Catania με έδρα στη Siracusa, Chieti, Ferrara, Firenze, Genova, Napoli Federico ΙΙ, Napoli ΙΙ, Palermo, Parma, Reggio Calabria, Roma ΙΙΙ, Roma La Sapienza Trieste, τα Πολυτεχνεία των Bari, Milano, Torino και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής της Venezia.

 

2. Τα πτυχία Δομικού Μηχανικού Αρχιτέκτονα (Laurea in ingegneria edile/architettura) που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια της L' Aquila, της Pavia και της Roma La Sapienza των οποίων οι σπουδές άρχισαν από το ακαδημαϊκό έτος 1998/1999.

 

3. Το πτυχίο εξειδίκευσης (Laurea specialistica quinquennale in Architettura) που χορηγείται από την Prima Facolta di Architettura dell' Universita di Roma La Sapienza (των οποίων οι σπουδές άρχισαν από το ακαδημαϊκό έτος 2002/2003), από τα Πανεπιστήμια των Ferrara, Genova, Palermo και τα Πολυτεχνεία των Milano και Bari (που θα χορηγηθούν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004).

 

Όλα αυτά τα πτυχία πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση που δίνει το δικαίωμα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος, που χορηγείται από το Υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, μετά από επιτυχείς κρατικές εξετάσεις του υποψηφίου ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

 

4. Το πτυχίο Εξειδίκευσης (Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura) μόνο για διπλώματα που χορηγούνται στα τμήματα που οι σπουδές τους άρχισαν το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004.

 

5. Το πτυχίο Εξειδίκευσης Δομικού Μηχανικού/Αρχιτέκτονα (Laurea Specialistica quinquennale in Architettura) που χορηγείται από το πανεπιστήμιο di Roma III, των οποίων διπλωμάτων οι σπουδές άρχισαν το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004.

 

6. Το πτυχίο Εξειδίκευσης (Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura) που χορηγείται από τα Πανεπιστήμια της Ancona, Basilicata-Potenza, Pisa, Bologna, Catania, Genova, Palermo, Napoli Federico II, Roma-Tor Vergata, Trento και τα Πολυτεχνεία των Bari και Milano. (Μόνο για τα διπλώματα που χορηγούνται στα τμήματα που οι σπουδές τους άρχισαν το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004).

 

7. Το πτυχίο Εξειδίκευσης (Laurea Specialistica in Architettura) που χορηγείται από τα Πανεπιστήμια της Firenze, Napoli II και από το Πολυτεχνείο του Milano II, (μόνον για τα διπλώματα που χορηγούνται στα τμήματα που οι σπουδές τους άρχισαν το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004).

 

Η) ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

 

1. Η βεβαίωση (getuigschrift) που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις του αρχιτεκτονικού κλάδου, τμήμα αρχιτεκτονικής (studierichting, bouwkunde, afstudeerrichting Architectuur), που χορηγεί το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Delft (Technische Universiteit te Delft).

 

2. Η βεβαίωση (getuigschrift) που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις του αρχιτεκτονικού κλάδου, τμήμα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας (studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek) που χορηγεί το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Eindhoven (Techische Universiteitte Eindhoven).

 

3. Η βεβαίωση ανώτατης επαγγελματικής εκπαίδευσης (getuigschrift) που χορηγείται μετά από επιτυχία στο διαγωνισμό κατά την περάτωση της δεύτερης φάσης της εκπαίδευσης στα επαγγέλματα του αρχιτεκτονικού τομέα από τις εξεταστικές επιτροπές των:

 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten του Amsterdam.
Hogeschool Rotterdam en omstreken του Rotterdam.
Hogschool Katholieke Leergangen του Tilburg.
Hogeschool voor de Kunsten του Arnhem.
Rijkshogeschool Groningen του Groningen.
Hogeschool Maastricht του Maastricht.

 

Οι διάφορες αυτές βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση του Γραφείου Μητρώου Αρχιτεκτόνων (Βυreau Architectenregister) που πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση ανταποκρίνεται στα κριτήρια των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ.

 

Θ) ΑΥΣΤΡΙΑ

 

1. Τα πτυχία (Diplom Ingenieur, Diρl. Ing.) που χορηγούνται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Γκρατς Technische Universitat Graz (Erzherzog Johann Universitat Graz).

 

2. Τα πτυχία (Diplom Ingenieur, Dipl. lng.) που χορηγούνται από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Technische Universitat Wien).

 

3. Τα πτυχία (Diplom Ingenieur, Dipl.lng.) που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο Innsbruck (Leopold Franzens Universitat Innsbruck).

 

4. Τα πτυχία (Magister der Architektur, Magister Architekturae, Mag.Arch.) που χορηγούνται από το Hochschule fur Angewandte Kunst in Wien.

 

5. Τα πτυχία (Magister der Architektur, Magister Architekturae, Mag.Arch) που χορηγούνται από την Akademie der Bildenden Kunste in Wien.

 

6. Τα πτυχία (Magister der Architektur, Magister Architekturae, Mag.Arch) που χορηγούνται από το HochschuIe fϋr kunstlerische und industrielle Gestaltung in Linz.

 

Ι) ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ

 

1. Το πτυχίο αρχιτεκτονικής (Carta de curso de Licenciatura em Arquitectura) που χορηγείται από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας (Faculdade de arquitectura da Universidade tecnica de Lisboa), η Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Πόρτο (Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto) και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Porto (Escola Superior Artistica do Porto).

 

2. Το πτυχίο της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Τεχνών για τα τμήματα που άρχισαν από το ακαδημαϊκό έτος 1991/1992 και χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Lusiada do Porto.

 

ΙΑ) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

Τα πτυχία (Arkkitehdin tutkinto / Arkitektexamen) που χορηγούνται από την Ανώτατη Τεχνική Σχολή του Ελσίνκι (Τekniln korkeakoulu / Τekniska hogskolan (Helsinski), από την Ανωτάτη Σχολή του Tampere / Tammerfors (Tampereen tekniln korkeakoulu / Tamerfors tekniska hogskolan) και από το Πανεπιστήμιο του Oulun / Uleaborgs (Oulun yliopisto / Uleaborgs universitet) (1998/1999).

 

ΙΒ) ΣΟΥΗΔΙΑ

 

Τα πτυχία (Arkitekteexamen) που χορηγούνται από την Ανώτατη Τεχνική Σχολή ΑΒ του Chalmers (Chalmers tekniska hogskola ΑΒ), από την Ανώτατη Βασιλική Σχολή (Kungliga tekniska hogskolan) και το Πανεπιστήμιο της Lund (Lunds universitet).

 

ΙΓ) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 

1. Τα πτυχία αρχιτεκτονικής (Diplomas in Architecture) που χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια (Uniνersities), τα Colleges of Art και τα Schools of Art.

 

2. Τα πτυχία (Degrees in Architecture) που χορηγούν τα Πανεπιστήμια.

 

3. Η Final examination που χορηγεί η Architectural Association.

 

4. Η Examination in Architecture που χορηγεί το Royal College of Art.

 

5. Η Examination Part II που χορηγείτο Royallnstitute of British Architects.

 

Τα ανωτέρω διπλώματα, πτυχία και εξετάσεις πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης (Certificate of architectural education) που εκδίδεται από το Architects Registration Board.

 

ΙΔ) ΝΟΡΒΗΓΙΑ

 

Τα πτυχία (Sivilarkitekt) που χορηγούνται από το Τεχνικό Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο της Νορβηγίας (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet), από την Ανωτάτη Αρχιτεκτονική Σχολή του Όσλο (Arkitekthogskolen i Oslo) και από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Bergen (Bergen arkitektskole). Για τα πτυχία των οποίων οι σπουδές ξεκίνησαν το ακαδημαϊκό έτος 1997/1998.

 

ΙΕ) ΛIΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

 

Τα πτυχία (Diρl. Arch. FH) που χορηγούνται από τη Fachhochschule του Liechtenstein.

 

Για αρχιτεκτονικές σπουδές που ξεκίνησαν το ακαδημαϊκό έτος 1999 / 2000, συμπεριλαμβανομένων και των σπουδαστών που ακολούθησαν το Πρόγραμμα σπουδών Model Β μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2000 / 2001, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί στο ακαδημαϊκό έτος 2001 / 2002 έχουν λάβει μια επιπρόσθετη και συμψηφιστική εκπαίδευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράρτημα ΙΙ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση Δ17Γ/05/85/ΦΝ426 (ΦΕΚ 811/Β/2006) και με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 253/2006 (ΦΕΚ 278/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.