Προεδρικό διάταγμα 456/95

ΠΔ 456/1995: Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 456/1995: Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων, (ΦΕΚ 269/Α/1995), 29-12-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως ισχύει σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/1993 περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 55/Α/1993).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2234/1994 και ειδικότερα το άρθρο 3 παράγραφος 2 αυτού (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

4. Τις διατάξεις της ΥΠ/140/02-10-1995 απόφασης του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 833/Β/1995).

 

5. Την υπ' αριθμόν 559/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έννοια παραγωγικής επένδυσης

Άρθρο 2: Υπαγόμενες επιχειρήσεις

Άρθρο 3: Περιοχές της Επικράτειας

 

Επιχορήγηση επενδύσεων

 

Άρθρο 4: Περιεχόμενο της επιχορήγησης

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις και Περιορισμοί για την επιχορήγηση επενδύσεων

Άρθρο 6: Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων

Άρθρο 7: Ύψος επιχορήγησης - Διαδικασία έγκρισης

Άρθρο 8: Γνωμοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου

Άρθρο 9: Ειδικές επενδύσεις

Άρθρο 10: Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις - Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού

 

Επιδότηση επιτοκίου

 

Άρθρο 11: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

 

Αφορολόγητες εκπτώσεις

 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολογήτων εκπτώσεων

Άρθρο 14: Φορολογία των εκπτώσεων

 

Αυξημένες αποσβέσεις

 

Άρθρο 15: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

Άρθρο 16: Φορολογική μεταχείριση των αυξημένων αποσβέσεων

Άρθρο 17: Λύση διαφορών

Άρθρο 18: Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί

Άρθρο 19: Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση

Άρθρο 20: Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων

Άρθρο 21: Φορολογικά κίνητρα εμπορικών επιχειρήσεων

Άρθρο 22: Μέριμνα για την έκδοση αδειών εγκατάστασης

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 23Α: Επιχειρηματικά σχέδια

Άρθρο 23Β: Ειδικές επενδύσεις βιομηχανικών μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας

Άρθρο 23Γ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας

Άρθρο 23Δ: Επενδύσεις του νόμου [Ν] 289/1976, επιχειρήσεων που είναι εγκαταστημένες σε παραμεθόριες περιοχές

Άρθρο 23Ε

Άρθρο 23ΣΤ

Άρθρο 23Ζ

Άρθρο 23Η

Άρθρο 23Θ

Άρθρο 23Ι

Άρθρο 24

 

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-12-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε από με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.