Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 204

Άρθρο 204: Νομικά πρόσωπα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων που καταργούνται με τη συνένωση ως προς τα Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 που έχουν συσταθεί από τους συνενούμενους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Τα Λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 203 που έχουν συσταθεί από δήμο ή κοινότητα, που καταργείται με τη συνένωση περιέρχονται αυτοδικαίως στο νέο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. από την έναρξη της λειτουργίας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.