Προεδρικό διάταγμα 28/9/87 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση προθηκών ή η ανάρτηση ενδυμάτων ή άλλων εμπορευμάτων στις προσόψεις των κτιρίων, στα κουφώματα, στους τοίχους ή στις πρασιές.

 

Σε περίπτωση παράβασης του άρθρου αυτού η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου τάσσει προθεσμία για τη συμμόρφωση των υπόχρεων και αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη επιβάλλει την αφαίρεσή τους.

 

2. Απαγορεύεται κάθε είδους χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων και ενισχυτών σε ανοικτούς ιδιωτικούς χώρους.

 

Για τη χρήση μικροφωνικών εγκαταστάσεων σε ανοικτούς δημόσιους χώρους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της δημοτικής αρχής.

 

3. Η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή της όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από υφιστάμενες χρήσεις ελέγχει την νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους.

 

Εφόσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση επιβάλλεται άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων, ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση, μετά από την διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επανάληψη της λειτουργίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του Δήμου αποφασίζει για την άμεση απαγόρευση της λειτουργίας της οχλούσας επιχείρησης.

 

4. Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης επιτρεπόμενων χρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 44242/2361/1989 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξεως και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 380/Β/1989) και την Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται για την παραπάνω περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1985). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η νέα σφράγιση είναι οριστική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του από 23-07-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 837/Δ/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.