Προεδρικό διάταγμα 28/9/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος των οικοπέδων και των προκηπίων πρέπει να παραμένει τουλάχιστον κατά τα 2/3 χωρίς επίστρωση για να δύναται να φυτευτεί.

 

β. Σε οικόπεδα εμβαδού τουλάχιστον 200 m2 πρέπει να φυτεύονται δένδρα ή να διατηρούνται τα υπάρχοντα, έτσι ώστε να αναλογεί τουλάχιστον ένα δένδρο ανά 50 m2 οικοπέδου.

 

γ. Όπου υπάρχουν προκήπια, τότε τα δένδρα που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτά κατά την παράγραφο 7 του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985 (περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού) πρέπει να είναι τόσα, ώστε να αναλογεί ένα δένδρο ανά 15 m2 προκηπίου.

 

Τα δένδρα αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των δένδρων που προβλέπονται από την παράγραφο β του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του από 23-07-1994 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 837/Δ/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.