Προεδρικό διάταγμα 27/5/76

ΠΔ 27-05-1976: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 11-08-1975 προεδρικού διατάγματος περί σύστασης Επιτροπών Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στις περιφέρειες των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δημόσιων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 27-05-1976: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 11-08-1975 προεδρικού διατάγματος περί σύστασης Επιτροπών Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στις περιφέρειες των Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Δημόσιων Έργων, (ΦΕΚ 168/Δ/1976), 10-06-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν των άρθρων 79 και 80 του υπ' αριθμού 8/1973 νομοθετικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974), της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4352/1964 (ΦΕΚ 135/Α/1964), και ιδόντες την υπ' αριθμόν 293/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Ημετέρων επί των Οικονομικών και Δημοσίων Έργων Υπουργών, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 27-05-1976.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 13905/1982 απόφασης (ΦΕΚ 218/Β/1982).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.