Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια λειτουργίας αρτοποιείου εκδίδεται αναλόγως της περιπτώσεως είτε υπό του Υπουργείου Συγκοινωνίας, είτε υπό της οικείας Γενικής Διοικήσεως, κατά τα στο άρθρο 2 διαλαμβανόμενα, κατόπιν υποβολής αιτήσεως του ιδιοκτήτου περί αποπερατώσεως των εργασιών ιδρύσεως της όλης εγκαταστάσεως και μετ' έλεγχο εκ μέρους της αρμοδίας Μηχανολογικής Υπηρεσίας εξ ου να εξακριβώνεται ότι τηρήθηκαν πάντες οι εν τη αδεία ιδρύσεως διαλαμβανόμενοι όροι, ως και οι διατάξεις των σχετικών Νόμων, Διαταγμάτων και Κανονισμών.

 

2. Ουδενός αρτοποιείου που ιδρύθηκε, επεκτάθηκε ή διαρρυθμίστηκε μετά την ισχύ του παρόντος διατάγματος επιτρέπεται η λειτουργία εφ' όσον δεν είναι εφοδιασμένο δια της στο παρόν άρθρο αδείας λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.