Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα συμφώνως προς τις διατάξεις των περί αρτοποιίας νόμων αρτοποιεία που μεταρρυθμίζονται δέον να πληρούν τις αντιστοίχους προς το μέγεθος αυτών διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Δια την έγκριση της τοιαύτης μεταρρυθμίσεως απαιτείται η υποβολή των στο άρθρο 5 στοιχείων, προς δε προκειμένου περί πόλεων ή περιοχών δι' ας απαιτείται κατά την ίδρυση άδεια σκοπιμότητος, πιστοποιητικόν του προέδρου των οικείων επιτροπών διατιμήσεων εξ ου να εμφαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης του αρτοποιείου που μεταρρυθμίζεται είναι εν ενεργεία αρτοποιός κατά την έννοια του άρθρου 1 του δια του νόμου [Ν] 4573/1930 κυρωθέντος νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 13-11-1929 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων [Ν] 3769/1929 και [Ν] 3770/1929.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.