Προεδρικό διάταγμα 25/8/1934 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Εργοστάσια αρτοποιίας δέον να πληρούν όλες τις διατάξεις των μηχανικών αρτοποιείων ως προς τα διαμερίσματα τις διαστάσεις αυτών, προς δε να ώσι εφοδιασμένα δια κλιβάνων εμμέσου θερμάνσεως.

 

2. Ως κλίβανοι εμμέσου θερμάνσεως νοούνται οι του τύπου των ατμοκλιβάνων μετά σταθεράς κινητής ή περιστρεφόμενης πλάκας ψησίματος. Έτεροι τύποι κλιβάνων που εξασφαλίζουν τα αυτά περίπου προς τον ανωτέρω τύπον πλεονεκτήματα δύνανται να χαρακτηρισθούν ως εμμέσου θερμάνσεως δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.