Προεδρικό διάταγμα 24/5/85 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εγκαταστάσεις Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεπικοινωνιών και τηλεοράσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 ως προς:

 

α) Την αύξηση του ύψους

 

β) Την αύξηση του αριθμού ορόφων οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους 3

 

γ) Τη μείωση των αποστάσεων των κτιρίων ή και εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 5 m.

 

δ) Την αρτιότητα του γηπέδου προκειμένου περί τοποθετήσεως ιστών αναμεταδόσεως καθώς και κατασκευής μονώροφων κτισμάτων για την εξυπηρέτησή τους, τα οποία θα είναι ύψους μέχρι 4 m και επιφανείας μέχρι 30 m2.

 

Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ή Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος όταν πρόκειται για εγκατάσταση των φορέων αυτών ή έγκριση από αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία κ.λ.π.) όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού, τηλεπικοινωνιών και τηλεοράσεως και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του από 06-08-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 660/Δ/1986) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του από 21-06-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 432/Δ/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.