Προεδρικό διάταγμα 21/6/91 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 8 του ως άνω από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του από 06-08-1986 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 660/Δ/1986), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εγκαταστάσεις Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεοράσεων και σταθμών τηλεπικοινωνιών}

 

2. Το πρώτο εδάφιο του ανωτέρω άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεπικοινωνιών και τηλεοράσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 ως προς:}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο του ίδιου άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ή Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος όταν πρόκειται για εγκατάσταση των φορέων αυτών ή έγκριση από αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία κ.λ.π.) όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις ιδιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού, τηλεπικοινωνιών και τηλεοράσεως και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.