Προεδρικό διάταγμα 6/8/86b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 7 του ως άνω από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προστίθεται άρθρο 8 ως κατωτέρω και τα επόμενα άρθρα αριθμούνται αντίστοιχα σε 9 και 10.

 

{Άρθρο 8: Εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης

 

Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 ως προς:

 

α) Την αύξηση του ύψους.

 

β) την αύξηση του αριθμού ορόφων οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τους 3.

 

γ) τη μείωση των αποστάσεων των κτιρίων ή και εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 5 m.

 

δ) την αρτιότητα του γηπέδου προκειμένου περί τοποθετήσεως ιστών αναμεταδόσεως καθώς και κατασκευής μονώροφων κτισμάτων για την εξυπηρέτησή τους, τα οποία θα είναι ύψους μέχρι 4 m και επιφανείας μέχρι 30 m2.

 

Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.