Προεδρικό διάταγμα 21/6/91 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Εγκαταστάσεις ξηραντηρίων καπνών Βιρτζίνια ως και θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων, σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες μελέτες - τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και τον αριθμό των κατασκευών.}

 

2. Η δεύτερη πρόταση του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 4, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του από 07-03-1991 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 137/Δ/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση ανέγερσης αποθηκών κατακορύφου τύπου (silos) συναρμολογούμενων (βιδωτών), βιομηχανικών ή εμπορικών αποθηκών επίσης συναρμολογούμενων, δεξαμενών υγρών καυσίμων, μέγιστο ποσοστό καλύψεως 40% της επιφανείας του.}

 

3. Το εδάφιο γ της παραγράφου 6 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του ίδιου ως άνω Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Κατ' εξαίρεση χωρίς τη διαδικασία του προηγουμένου εδαφίου β' είναι δυνατή η καθ' ύψος υπέρβαση για την ανέγερση αποθηκών κατακορύφου τύπου (silos) συναρμολογούμενων (βιδωτών), δεξαμενών υγρών καυσίμων καθώς και καμινάδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 

Το ύψος αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τα 32 m.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.