Νόμος 3155/55

Ν3155/1955: Περί κατασκευής και συντήρησης οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3155/1955: Περί κατασκευής και συντήρησης οδών, (ΦΕΚ 63/Α/1955), 14-03-1955.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1: Γενική διαίρεση των οδών

Άρθρο 2: Χαρακτηρισμός Εθνικών οδών

Άρθρο 3: Χαρακτηρισμός επαρχιακών οδών

Άρθρο 4: Χαρακτηρισμός Δημοτικών και Κοινοτικών οδών

Άρθρο 5: Υπόχρεοι προς κατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των οδών

Άρθρο 6: Ταμεία Οδοποιίας Νομών

Άρθρο 7: Πόροι Ταμείων Οδοποιίας

Άρθρο 8: Ειδικό τέλος χρήσεως οδών

Άρθρο 9: Εισφορές Δήμων και κοινοτήτων υπέρ της Επαρχιακής οδοποιίας

Άρθρο 10: Διοικούσα Επιτροπή Ταμείου Οδοποιίας

Άρθρο 11: Προσωπικό Ταμείων Οδοποιίας

Άρθρο 12: Εξουσιοδότηση ρυθμίσεως δια βασιλικών διαταγμάτων ορισμένων θεμάτων

Άρθρο 13: Ατέλειες και Προνόμια

Άρθρο 14: Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

Άρθρο 15: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

 

Εν Αθήναις, τη 11-03-1955

 

Παύλος Β.

 

Οι Υπουργοί

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.