Προεδρικό διάταγμα 19/8/81b

ΠΔ 19-08-1981: Περί χαρακτηρισμού ως οικιστικής περιοχής τινός κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της κοινότητας Ευλάλου (Ξάνθης) και καθορισμού των όρων ανάπτυξης αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-08-1981: Περί χαρακτηρισμού ως οικιστικής περιοχής τινός κειμένης εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου της κοινότητας Ευλάλου (Ξάνθης) και καθορισμού των όρων ανάπτυξης αυτής, (ΦΕΚ 501/Δ/1981), 14-09-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9 (παράγραφος α), 10, 13 και 14 αυτού.

 

2. Το υπ' αριθμόν 151259/298/15-05-1981 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.

 

3. Το υπ' αριθμόν ΧΠ/ΓΧΠ/81/08-04-1981 του Υπουργείου Συντονισμού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 120/1980 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ευλάλου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 665/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

6. Το υπ' αριθμόν 81/1980 προεδρικού διάταγμα περί ειδικών χρήσεων γης και ανωτάτων μεγεθών επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως οικοδομήσιμων χώρων (ΦΕΚ 27/Α/1980).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

8. Την υπ' αριθμόν 821/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-08-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.