Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Γενική Διεύθυνση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων ενδυνάμωσης της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της Μακεδονίας και Θράκης, προστασίας και ανάδειξης της φυσικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, προώθησης της συνεργασίας με τις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου σε θέματα περιβάλλοντος, έργων υποδομής, πολιτιστικής κληρονομιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απόδημου ελληνισμού καθώς και ο σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της διοικητικής υποστήριξης, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της οικονομικής λειτουργίας του Φορέα και των εποπτευόμενων από εκείνον φορέων, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται η συνεργασία και διαρκής ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας σχετικά με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ή/και τις δυνατότητες ανάπτυξης, τροποποίησης ή περιστολής δράσεων, προγραμμάτων και πολιτικών και η συμμετοχή στην έκδοση σχετικών κανονιστικών πράξεων, που αφορούν ή επηρεάζουν τη δημοσιονομική διαχείριση.

 

Η Κεντρική Υπηρεσία του τομέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην ΥΜΑΘ) συγκροτείται από 5 Διευθύνσεις και 1 Αυτοτελές Τμήμα ως ακολούθως:

 

α) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

 

β) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

 

γ) Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού,

 

δ) Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων,

 

ε) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής και το

 

στ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.