Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας υπάγονται η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.

 

β. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κεντρικής και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας, υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

β)α. Τον έλεγχο της τήρησης των νόμιμων διαδικασιών από τις ανωτέρω οργανικές μονάδες, διενεργώντας σχετικό δειγματοληπτικό έλεγχο, κατ' εντολή του Γενικού Γραμματέα.

 

β)β. Την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών των ανωτέρω οργανικών μονάδων, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.

 

β)γ. Την αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των ανωτέρω οργανικών μονάδων και την υποβολή σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

 

β)δ. Τον ανασχεδιασμό, την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών, σε συνεργασία με τις ανωτέρω οργανικές μονάδες και άλλους φορείς.

 

Στο Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων / ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.