Προεδρικό διάταγμα 70/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου που είχε συγχωνευθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 24/2015 με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανασυνιστάται και μετονομάζεται σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

2. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού του συγχωνευθέντος με το προεδρικό διάταγμα 24/2015 Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, όπως έχουν κατά την έκδοση του παρόντος διαμορφωθεί.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του ανασυνιστώμενου και μετονομαζόμενου με το παρόν Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός ή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε θέματα αρμοδιότητας του μετονομαζόμενου Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού νοείται εφεξής ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

 

4. Έως τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό του ανασυνιστώμενου Υπουργείου εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπήγετο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως τις 31-12-2015 βαρύνουν τον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί για το πρώην Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και είχε μεταφερθεί στο πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Οι ως άνω δαπάνες μεταφέρονται στο ανασυνιστώμενο και μετονομαζόμενο με το παρόν Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.