Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Ειδικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΥΕ ΔΕΠΑ), η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, είναι αρμόδια για την άσκηση καθηκόντων ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητές, οι προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών: ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ, ΕΥΔ ΕΠΑΛ και ΕΥΕ ΔΕΠΑ και κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.