Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΥΔ ΕΠΑΛ), η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.