Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3614/2007,όπως κάθε φορά ισχύει, με σκοπό τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η διάρθρωση της υπηρεσίας ανταποκρίνεται στην αρχιτεκτονική των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε προγραμματική περίοδο. Η ΕΥΕ ΠΑΑ αποτελεί συνέχεια της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕΠ που συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 256223/2003 (ΦΕΚ 1557/Β/2003) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 301479/2004 (ΦΕΚ 1632/Β/2004), 324005/2008 (ΦΕΚ 1886/Β/2008) και 135073/2011 (ΦΕΚ 315/Β/2011) όμοιες αποφάσεις και μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την παράγραφο 13)α του άρθρου 7 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.