Προεδρικό διάταγμα 107/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως κάθε φορά ισχύει. Η ΕΥΔ ΠΑΑ αποτελεί συνέχεια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου του ΚΠΣ 2000-2006, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 334247/2001 (ΦΕΚ 187/Β/2001) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν, 222816/2003 (ΦΕΚ 555/Β/2003), 301480/2004 (ΦΕΚ 1632/Β/2004) και 324005/2008 (ΦΕΚ 1886/Β/2008), 135073/2011 (ΦΕΚ 315/Β/2011) όμοιες αποφάσεις και μετονομάστηκε με το νόμο 3614/2007 σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) και ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης του εκάστοτε ισχύοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.