Προεδρικό διάταγμα 106/07 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής από ορισμένα μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου, τα μέλη της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος, πληρούν δε τους εκεί προβλεπόμενους όρους, αποκτούν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα για 5 συνεχή έτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.