Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας - Σκοπός - Διάρθρωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας είναι ιδίως:

 

α) η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας,

 

β) ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου των οικοδομικών και κτιριοδομικών Κανονισμών,

 

γ) η θέσπιση κανόνων για παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης,

 

δ) η λήψη μέτρων για την προστασία και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας απαρτίζεται από:

 

α) Τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης,

 

β) Τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων,

 

γ) Τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών,

 

δ) Τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.