Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών είναι ιδίως η εποπτεία και η αξιοποίηση των χωρικών πληροφοριών σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, τους δασικούς χάρτες και το θαλάσσιο χώρο στο πλαίσιο εναρμόνισης τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.

 

2. Η Διεύθυνση Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και Δασικών Χαρτών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Δασικών Χαρτών,

 

β) Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών,

 

γ) Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου.

 

3. α) Στο Τμήμα Δασικών Χαρτών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η εποπτεία της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών και της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης των σχετικών εργασιών με τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

 

β)β) η αξιοποίηση και η διαχείριση των πληροφοριών των Δασικών Χαρτών καθώς και η κατάρτιση και τήρηση σχετικής τράπεζας πληροφοριών,

 

γ)γ) η χορήγηση αντιγράφων των οριστικών Δασικών Χαρτών καθώς και η αντιμετώπιση κάθε σχετικού θέματος.

 

β) Στο Τμήμα Σχεδίων Προστατευόμενων Περιοχών ανήκει η αρμοδιότητα της τήρησης θεματικών χαρτών των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας.

 

γ) Στο Τμήμα Σχεδίων Θαλάσσιου Χώρου ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση και τήρηση θεματικών χαρτών των θαλάσσιων φυσικών οικοσυστημάτων της χώρας καθώς και η σύνταξη των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.