Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών είναι ιδίως η χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση της χωροταξικής πολιτικής στις μητροπολιτικές περιοχές.

 

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής,

 

β) Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης,

 

γ) Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού.

 

3. α) Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας,

 

β)β) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Ειδικών και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της Περιφέρειας Αττικής,

 

γ)γ) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του.

 

β) Στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης,

 

β)β) η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση εκπόνησης των Ειδικών και Τοπικών Χωρικών Σχεδίων της περιοχής αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης,

 

γ)γ) η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του.

 

γ) Στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ),

β)β) η μέριμνα για την έγκριση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) σε περιοχές που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

γ)γ) η γνωμοδότηση στα πλαίσια της έγκρισης των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) σε πόλεις ή τμήματά τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που καταρτίζονται από άλλους αρμόδιους φορείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.