Προεδρικό διάταγμα 100/14 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού - Επιχειρησιακοί Στόχοι - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι ιδίως η χάραξη των κατευθύνσεων χωροταξικής πολιτικής σε:

 

α) εθνικό επίπεδο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι παραγωγικές δραστηριότητες,

β) περιφερειακό και

γ) τοπικό επίπεδο.

 

2. Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής,

β) Τμήμα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων,

γ) Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων,

δ) Τμήμα Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

3. α) Στο Τμήμα Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) της εισήγησης για τη χάραξη κατευθύνσεων ολοκληρωμένης χωροταξικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, της ευθύνης και της εποπτείας της εκπόνησης της εθνικής χωροταξικής στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσουν τα υποκείμενα επίπεδα της γραμματειακής υποστήριξης των αρμόδιων οργάνων και της παρακολούθησης και συμμετοχής στα Διεθνή Ευρωπαϊκά και διακρατικά όργανα των πολιτικών με χωρική διάσταση,

 

β)β) της μέριμνας για την κατάρτιση Εθνικής Πολιτικής για το Τοπίο,

 

γ)γ) ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες,

 

δ)δ) η μέριμνα για τη γνωμοδότηση κατά την έγκριση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) και Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).

 

β) Στο Τμήμα Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα.

 

γ) Στο Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ανήκει η αρμοδιότητα της μέριμνας για την κατάρτιση, έγκριση, τροποποίηση ή αναθεώρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή τους.

 

δ) Στο Τμήμα Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων Τοπικού Επιπέδου ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α) η μέριμνα για το χαρακτηρισμό, οριοθέτηση και έγκριση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Επιχειρηματικών Πάρκων, Εμπορευματικών Κέντρων, Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και οποιουδήποτε άλλου αντίστοιχου σχεδιασμού, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την περιοχή αρμοδιότητας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

 

β)β) η εισήγηση στο αρμόδιο κυβερνητικό όργανο, της έγκρισης του χωροταξικού σχεδιασμού τοπικού επιπέδου,

 

γ)γ) η γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωροθέτηση μεμονωμένων υποδομών, έργων και δραστηριοτήτων,

 

δ)δ) η κατάρτιση - έγκριση και παρακολούθηση της εφαρμογής των Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

 

ε)ε) η παροχή κατευθύνσεων για το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), σε συνεργασία με το Τμήμα Οργανωμένης Οικιστικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4, 5, 6, 8 και 8 του άρθρου 40 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.