Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Έλεγχος πλοίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Λιμενική ή Προξενική αρχή ή Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων δύναται να προβαίνει εις έλεγχο παντός πλοίου προς διαπίστωση:

 

α) ότι είναι εφοδιασμένο δια των κεκανονισμένων ναυτιλιακών εγγράφων,

 

β) ότι ή κατάστασις του πλοίου ανταποκρίνεται εις τις ενδείξεις των πιστοποιητικών ασφαλείας,

 

γ) ότι οι γραμμές φορτώσεως είναι κανονικώς χαραγμένες και ότι τηρούνται τα υπό τούτων καθορισμένα όρια φορτώσεως,

 

δ) ότι ο αριθμός των επιβατών είναι ο κανονισμένος κατά θέσεις,

 

ε) ότι είναι εφοδιασμένο δια των απαραιτήτων ναυτιλιακών, σωστικών, πυροσβεστικών, υγειονομικών, τηλεπικοινωνιακών και ασφαλείας εν γένει μέσον,

 

στ) ότι τηρούνται οι όροι ενδιαιτήσεως, υγιεινής και καθαριότητος, επιβατών και πληρώματος,

 

ζ) ότι ή σύνθεσις του πληρώματος είναι κανονική,

 

η) ότι εκτελούνται τα υπό του οικείου κανονισμού προβλεπόμενα επί του πλοίου γυμνάσια και ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ενήμερα της χρήσεως των μέσων ασφαλείας του πλοίου.

 

θ) ότι είναι κανονικώς εγγεγραμμένο στο ναυτολόγιο του πλοίου, όπως υποχρεούται προς τούτο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει προσληφθεί ή απασχολείται ή εργάζεται επί του πλοίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 139 του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ 184/Α/2017).

 

2. Εάν, μετά τον κατά τα ανωτέρω έλεγχο, διαπιστωθεί παράβασις, συντάσσεται έκθεσις περιέχουσα τα στοιχεία αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.