Νομοθετικό διάταγμα 187/73 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Έλεγχος πλοίων υπό ξένες σημαίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται εις πλοία υπό ξένες σημαίες να παραλαμβάνουν επιβάτες εξ ελληνικών λιμένων εάν δεν συμμορφώνονται προς τις περί ασφαλείας των πλοίων διατάξεις.

 

2. Δια προεδρικών διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμη του Συμβουλίου 'Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται ή επέκτασις της εφαρμογής των διατάξεων των υπό της Ελλάδος κυρούμενων και αναφερόμενων εις την ασφάλειαν της ναυσιπλοΐας διεθνών συμβάσεων ως και των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, επί παντός φορτηγού πλοίου καταπλέοντας σε ελληνικούς λιμένες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.