Νόμος 867/79 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, δι' αποφάσεών του δημοσιευομένων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης Πράξεως, δύναται να προσδιορίζει τις ζώνες εις τις οποίας, λόγω της γεωλογικής συστάσεως του εδάφους και των, ένεκα των περί ων η κυρούμενη Πράξις σεισμών, δημιουργηθέντων ρηγμάτων, δεν θα επιτραπεί η ανακατασκευή των εις αυτές ένεκα του σεισμού καταστασών ετοιμόρροπων οικοδομών, ουδέ η εις το μέλλον ανέγερσις νέων οικοδομών (επικίνδυνες σεισμικά ζώνες).

 

2. Η αποκατάστασις των ιδιοκτητών των κατά την προηγούμενη παράγραφο μη επιτρεπομένων να ανακατασκευαστούν οικοδομών γίνεται αποκλειστικώς δι' αυτοστέγασης τούτων. Το ποσόν του δανείου εις τις περιπτώσεις αυτές, και μετά την κατεδάφιση της ετοιμόρροπου οικοδομής, ορίζεται προσαυξημένο κατά 20%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.