Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπό του παρόντος προβλεπόμενες αρμοδιότητες του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δύνανται δι' αποφάσεών του να μεταβιβάζονται εις τους Νομάρχες, εις τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων αυτής και των εντός και εκτός της πόλεως Θεσσαλονίκης συνιστώμενων μονάδων.

 
2. Οι κατ' εφαρμογήν του παρόντος εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις πλην των αναφερομένων εις την κήρυξη απαλλοτριώσεων δεν χρήζουν δημοσιεύσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκ τούτων όμως οι κανονιστικού περιεχομένου δημοσιεύονται υποχρεωτικώς κατά τα σε αυτές, οριζόμενα, είτε εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είτε εις δύο τουλάχιστον ημερησίας εφημερίδας της Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.