Νόμος 867/79 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την αποτελεσματικότερη προώθηση του έργου της αποκαταστάσεως των ζημιών, περί ων η δια του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου κυρούμενη πράξη, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, δύναται δι' αποφάσεων του, δημοσιευμένων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της ανωτέρω Πράξεως:

 

α) να καθορίζει ειδικές αμοιβές των ιδιωτών τεχνικών, των αναλαμβανόντων την εκπόνηση των μελετών, την επίβλεψη των εργασιών και πάσαν ετέρα συναφή προς τον έργο αποκαταστάσεως τεχνική εργασίαν, κατ' εξαίρεση από των γενικώς περί αμοιβών Μηχανικών κλπ κειμένων διατάξεων, και πάντως ουχί ελάσσονος του ημίσεος τούτων,

 

β) να εγκρίνει πάσαν ειδική προδιαγραφή των ανωτέρω μελετών και εργασιών.

 

2. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων δύναται επίσης να εγκρίνει την πρόσκληση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος υπό οργανωμένων μελετητικών γραφείων της Χώρας, δια την υπ' αυτών ανάληψη μαζικής εκπονήσεως των προς αποκατάστασιν των ζημιών μελετών, εγκρίνων την αμοιβή τούτων, κατ' εξαίρεση πάσης άλλης ειδικής ή γενικής ρυθμίσεως, τους όρους των μετά των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών συναπτόμενων υπό τούτων συμβάσεων, τις σχετικές ενεργείας της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος προς πραγματοποίηση των προγραμμάτων μαζικής εκπονήσεως των μελετών και πάσαν άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.