Νόμος 867/79 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η βάσει των διατάξεων της δια του άρθρου πρώτου του παρόντος νόμου κυρούμενης Πράξεως, ως τροποποιείται και συμπληρώνεται δια του παρόντος, εγγραφομένη υποθήκη (αντισεισμική υποθήκη) λαμβάνει θέσιν αμέσως μετά τα έξοδα της εκτελέσεως του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και προ οιουδήποτε γενικού ή ειδικού προνομίου.

 

2. Η υποθήκη αυτή δεν επηρεάζεται εκ της υφισταμένης αναγκαστικής ή συντηρητικής κατασχέσεως του ενυπόθηκου ακινήτου, εκ τυχόν διεκδικήσεως αυτού, εξ ακυρώσεως της μεταβιβάσεως αυτού καθ' οιονδήποτε τρόπον γενομένης, ή εκ πάσης τυχόν επελθούσης μεταβολής εις το νομικό καθεστώς του ακινήτου και εκ πάσης επιβαρύνσεως τούτου, μη λαμβανομένων υπ' όψιν των ισχυουσών τυχόν απαγορεύσεων και των περιορισμών ως προς την επιβάρυνση των ακινήτων λόγω προίκας, ανηλικότητας, απαγορεύσεως, θέσεως υπό δικαστική αντίληψη και πτωχεύσεως των ιδιοκτητών αυτών και εξ οιουδήποτε άλλου λόγου, βάσει οιασδήποτε διατάξεως οιουδήποτε νόμου.

 

3. Εν η περιπτώσει είναι άγνωστοι οι ιδιοκτήτες διηρημένης ιδιοκτησίας της οικοδομής, ως εκ της αποβίωσης του αρχικού ιδιοκτήτου, η υποθήκη εγγράφεται επ' ονόματι του κληρονομουμένου άνευ μνείας των κληρονόμων.

 

4. Εις τις περιπτώσεις κατά τις οποίας υπό της Νομισματικής Επιτροπής εγκρίνεται η υπό της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος δανειοδότησις των πληγέντων πέραν της υπό της δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης Πράξεως αρωγής, η αντισεισμική υποθήκη δύναται να τραπεί εις δευτέρα τοιαύτη ίνα προταχθεί ταύτης η υπέρ της ανωτέρω Τραπέζης υποθήκη. Η συναίνεσις προς εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου παρέχεται δι' εγγράφου της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος και σημειώνεται στο περιθώριο των ως άνω εγγεγραμμένων υποθηκών, μη απαιτουμένης άλλης τινός διατυπώσεως δια την ανωτέρω αλλαγή της υποθηκικής σειράς. Οι υπό του άρθρου 8 της δια του άρθρου πρώτου του παρόντος κυρούμενης πράξεως προβλεπόμενες απαλλαγές και περιορισμοί δικαιωμάτων ισχύουν και δια τις περί ων η παρούσα παράγραφος συμβάσεις και εγγραφές υποθηκών υπέρ της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης. Δια τις συμβάσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτική η παράστασις δικηγόρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.