Νόμος 726/77 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Προϋφιστάμενα Αρτοποιεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κατά την δημοσίευση του παρόντος νομίμως λειτουργούντα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου, διέπονται υπό των προ του παρόντος Νόμου, διατάξεων, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

 
2. Εν περιπτώσει μεταβολής του φορέως της επιχειρήσεως (εξαιρέσει της κληρονομικής διαδοχής της προσλήψεως συνεταίρου ή της αποχωρήσεως συνεχιζόμενης της Εταιρείας) επεκτάσεως ή ουσιώδους μεταρρυθμίσεως, αρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου, ιδρυθέντος προ ή μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, χορηγείται υπό του οικείου Νομάρχου άδεια συνεχίσεως λειτουργίας κατόπιν υποβολής υπό του ενδιαφερομένου σχετικής αιτήσεως μεθ' απάντων των απαραιτήτων δικαιολογητικών.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο με το άρθρο 21 του νόμου 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.