Νόμος 720/77 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύσεις και περιορισμοί εκ των κειμένων εν γένει διατάξεων, περί την μεταβίβαση ακινήτων ή τμημάτων αυτών μετά κτισμάτων ή μη, κειμένων εντός η εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, (εντός ή εκτός ζώνης) δεν ισχύουν προκειμένου περί αγοράς αυτών υπό του Δημοσίου ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή δωρεάς προς αυτά.

 

2. Επιτρέπεται η σύνταξις των οριστικών συμβολαίων πωλήσεως ακινήτων κατά παράβασιν των στο άρθρο 4 του νόμου 651/1977 αναφερομένων διατάξεων ως και της διατάξεως εφόσον προ της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων εφόσον προ της ισχύος του νόμου 651/1977 είχαν συνταχθεί περί ταύτης συμβολαιογραφικά προσύμφωνα. Τα ακίνητα ταύτα, ως και πάντα τα προ της ισχύος του νόμου 651/1977 μεταβιβασθέντα κατά παράβασιν των ανωτέρω διατάξεων που μνημονεύονται δύναται να μεταβιβάζονται περαιτέρω κατά παρέκκλιση από των διατάξεων αυτών.

 

Ιδιωτικές οδοί, που σχηματίσθηκαν μέχρι της ισχύος του νόμου 651/1977 και εμφαινόμενες εις τοπογραφικά σχέδια κατατεθειμένα εις συμβόλαια ομοίως προ της ισχύος του νόμου 651/1977 καταρτισθέντα, θεωρούνται ως αγροτικές προς εξυπηρέτησιν των παρ' αυτές αγροτεμαχίων. Δια την δόμηση επί των ακινήτων τούτων εφαρμόζονται οι κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 43 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.