Νόμος 669/77 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αιτήσεις περί χορηγήσεως αδείας εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων, εκκρεμείς κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, διέπονται υπό των προϊσχυουσών διατάξεων, από της χορηγήσεως δε της αδείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Άδειες εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων, εκδοθεισών βάσει των προϊσχυουσών διατάξεων διατηρούνται εν ισχύ, διέπονται εφεξής υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.