Νόμος 4635/19 - Άρθρο 187

Άρθρο 187: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 7 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) η υπάρχουσα παράγραφος 8 αναριθμείται σε 9 και προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής :

 

{8. α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης σε άλλη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης.

 

Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφος 15 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

 

β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης σε άλλη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος, με δυνατότητα παράτασης για 1 ακόμα έτος.

 

γ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.