Νόμος 2307/95

Ν2307/1995: Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2307/1995: Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 113/Α/1995), 15-06-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Αναγνώριση, όρια, ανάδειξη οργάνων

Άρθρο 2: Εποπτεία - Σύνδεσμοι

Άρθρο 3: Οικονομική διοίκηση - περιουσία

Άρθρο 4: Εργασίες - Μεταφορές

Άρθρο 5: Απαλλοτριώσεις - Τεχνικός εξοπλισμός - Επιχειρήσεις

Άρθρο 6: Επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

Άρθρο 7: Έσοδα - Φορολογία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 8: Προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

Άρθρο 9: Ιθαγένεια - Μητρώα Αρρένων - Δημοτολόγια - Ληξιαρχεία

Άρθρο 10: Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης

Άρθρο 11: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 12: Λειτουργία Περιφερειακής Διοίκησης Νομού

Άρθρο 13: Λειτουργία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-06-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.