Νόμος 4622/19 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΥΣΕΑ συνέρχεται και λειτουργεί, εφόσον καταστεί απαραίτητο, βάσει της υπ' αριθμόν 21/2019 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΦΕΚ 124/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου 174 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που συστάθηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) συνεχίζει να λειτουργεί ως Κυβερνητική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

 

3. Η σειρά τάξης των Υπουργείων που καθορίστηκε βάσει της υπ' αριθμόν Y/1/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2901/Β/2019) διατηρείται σε ισχύ.

 

4. Εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Υπουργικού Συμβουλίου και των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.