Νόμος 4504/17 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Υπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:

 

{β) Επικελευστής: 2 έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, τρία δε (3) έτη, όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 81/2012 αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:

 

{α) Λιμενοφύλακας: 7 έτη πραγματικής υπηρεσίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυπικό προσόν κατάταξης, 8 δε έτη, όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.}

 

3. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δε θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.