Νόμος 4549/18 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997), η υποπερίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΣΤ.4 της παραγράφου ΣΤ του πρώτου άρθρου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) και η παράγραφος 5 του άρθρου 186 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014), καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.