Νόμος 4496/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 9 του νόμου 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 9

 

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κατά τη διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης, προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

2. Στην περίπτωση των νησιωτικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, εφαρμόζονται κίνητρα και αντικίνητρα από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων, τα οποία προβλέπονται υποχρεωτικά στα επιχειρησιακά σχέδια που εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την εφαρμογή της παραγράφου 1.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.